SINT-JORISKERK - HOKSEMSTRAAT - TRAMSTATIE

 

De eerste kerk moet uitgezien hebben zoals deze van Overlaar, ze was de hofkerk van de Heren van Oorbeek, verwoest in 1635. De verwoeste grafsteen van de Heren van Oorbeek, van Rijkel Loobos Vilters. Cathlijn van Oorbeecke stierf op 5 februari 1475, stond vroeger te lezen op een mausoleum, welke zich bevond in het midden van het koor van de kerk van Oorbeek en dat thans in de muur van deze kerk gemetseld is en werd omschreven als banaal gebouw in classcistische stijl rond de jaren 1778, opgetrokken uit bak en zandsteen. Grondplan uitgewerkt als volgt: een beuk van drie traveeën tussen de ingebouwde toren aan de westzijde, en het rechthoekig koor met aanpalende sacristie aan de oostzijde. Als meubilair: tegen de zuidgevel een fraaie niet gedateerde gotische grafsteen.

 

 

Een zoon Geldhof van Rijckel is de beroemde Abt van Sint Geertrui in Leuven. De oude kerkhof muur getuigt die aan de westkant gelegenis is een mogelijk uitleg als onderdeel van onze oude kerk.

 

 

Zekers is hier in deze boomgaard van deze prachtige hoeve tegenover de kerk, door het aanleggen van de autobaan een aanzienlijk stuk geschiedenis van Oorbeek voorgoed begraven.

 

 

In deze boomgaard treffen we nogsteeds een oud bakhuisje dat momenteel overwoekerd is met planten.

Zou men hier moeten uitgegraven hebben voor de aanleg van de HST, aan de dorpszijde zoals eerst gepland was, was het zeker niet uitgesloten dat interessante aanwijzingen rond het zoeken, waar stond het aloude kasteel van de Heren van Oorbeek, hier of elders mogelijks een antwoord zou gekregen hebben. Maar anderzijds zou dit voor de inwoners een catastrofe geweest zijn dat deze huizen naast de E40 hierdoor moesten verdwijnen. Bij de graafwerken tijdens de afbraak van de hoekwoning tegenover deze boerderij (in de bocht) werd echter niets gevonden.

Hier rond de kerk zag het er vroeger heel anders uit, want de Hoksemstraat bestond toen niet. De ingang van de kerk was toen langs de zuid-oostzijde.

Een element hiervan vinden we terug in de vroegere ingangspoort van de kerk, aan de zuidkant gelegen, dit zien we aan de inmetseling van een andere steensoort (kerkhof) deze werd in 1787 verplaatst. Hier was tot over enkele jaren terug de begraaf plaats van de Heer Henri Persoons burgemeester van Tienen benoemd door Napoleon in 1808.

 

 

Tot in 1982 kon men deze begraafplaats nog bezoeken, wat ook regelmatig door mensen van rond Tienen gebeurde, spijtig genoeg werd de grafsteen door de stad opgeruimd, zodat wij weer een stuk patrimonium moeten missen. Ter ere van Sint-Joris patroon van de ruiters wordt nu nog jaarlijks de zondag na 23 april feest van Sint-Joris een processie gehouden in het dorp.

 

Met de komst van de aanleg van de E40 autosnelweg verdween rond 1970 de vroegere tramstatie van Oorbeek. De weg van Hoksem naar Oorbeek heeft een slingering moeten maken onder de overbrugging. Dankzij de archieven van de Buurtspoorwegen in de provincie Brabant konden we hierover nog wat terugvinden. Het spoorgedeelte Tienen-Beauvechain werd op 16 juni 1902 in gebruik genomen en in december 1916 begon de bezetter dit stuk tussen Tienen-Beauvechain terug op te breken, in oktober 1919 wordt het spoorgedeelte Tienen-Sluizen en in december het gedeelte Sluizen-Beauvechain opnieuw in dienst gesteld. De tram vertrok van Tienen station en stopte aan Mulk , of Hoegaardsepoort waarvan we reeds vroeger spraken, vandaar volgde hij de Oorbeeksesteenweg om in de bocht op de Oorbeeksesteenweg t.h.v. het kasteel, rechts af te slaan tot aan de parking van V.W Oorbeek, om dan wat later de huidige Sint-Jorisstraat aan de Doelstraat over te steken richting Tramstatie. Dit gedeelte trambaan voetbal tot Doelstraat is vandaag nog bewaard gebleven als oude tramzate, maar is in privé bezit. Aan het station van Oorbeek heerste een drukte gedurende het bietenseizoen, heel wat karren met bieten werden aangevoerd om dan met de hand overgeladen te worden op de tramwagons. Voor het café van het station, was het bietenseizoen dan ook winstgevend. Het spoor hier werd niet meer gebruikt sedert het einde van het suikerbieten seizoen in december 1961. Vandaag bereiken wij Oorbeek met het openbaar vervoer via de buslijn 21 van De LIJN Vlaams Brabant. Ook kan men hier gebruik maken van het nieuw type "Belbus" vervoer.

 

 

Waar het wegje op de foto hierboven rechts afslaat "Menebeekwegje" was de vroegere tramstatie gelegen, gebouw met café en rangeerstation voor de goederenwagons