HOKSEMSTRAAT - SINT-JORISSTRAAT - SINT-JORISKERK

 

Aan de splitsing van de Sint-Jorisstraat en de Hoksemstraat of kerkplein is de tijd niet blijven stilstaan en heeft de oude woning waarvan we in het begin spraken, plaats gemaakt voor een nieuwere woning, waardoor de kerkomgeving grondig veranderde net zoals de omgeving aan het dorpsplein.

Hier nog enkele historische foto's van eind de jaren zeventig.

 

 

Merk hier op dat tussen de kerk en de pastorie nog geen woning stond en deze grond toebehoorde bij de pastorie en toen nog deel uitmaakte van de kerkfabriek. De witte woning en de gebouwen daarachter toen nog toebehoorde aan de smid van Oorbeek. 

 

 

Foto hieronder: Hier een beeld vanop de pas aangelegde E40, onderaan ziet u de koken die de "vloedgracht" of overwelfde Dingelbeek vormt, nog een oud bakhuis met oven en de uiterst rechtse woning nog één van de laatste dorpscafé's is geweest.

 

 

Hieronder nog enkele sfeerbeelden van de kerkomgeving anno 2000