KAPEL VAN O.L.VROUW VAN TROOST

De Kapel van O.L.Vrouw van Troost, gelegen op de zuiderse uithoek, zoals men deze veel aantrof bij domeinen van kastelen. Toen men in 1972 na de afbraak van de oude kapel van O.L.Vrouw van Troost, begon met het uitgraven voor de fundamenten van de nieuwe kapel, die ten opzichte van de oude wat meer naar rechts en naar voren zou gebouwd worden, kwam men tot de ontdekking dat er nog een oudere kapel in de grond zat. Volgens, Pater Maes, de archivaris van Park Heverlee zou deze kapel dateren van in de XII eeuw. Ze zou op het einde van een lange dreef van het kasteel van de Heren van Oorbeek gestaan hebben als huiskapel voor de Heren. Tegelijk zou ze als kapel voor de passanten langs de weg gediend hebben. Een familie met name van Oorbeek, bezat oorspronkelijk bijna gans het dorp. Het was een edel en vrij man, Sire Lambert d'Ooraica, die aan de abdij van Vlierbeek, omstreeks 1156, alsook aan Oorbeek en Binkom, de kerk, de weide de bossen en de gronden schonk.

Bij het aanleggen van de oude kasseiweg, op het einde van de 19 eeuw, zou men ook hier in deze omgeving stuiten op bepaalde grondvestingen. Oudere mensen van bij ons wisten ons te vertellen dat bij deze werken, net zoals in de jaren 50 door het aanleggen van de nieuwe baan Tienen-Meldert, men hier grond heeft aangevoerd om de stijging naar de top van de Galgenberg te breken. In de kapel heeft men deze crypte bewaard.

 

Wanneer we van hieruit even onder de bruggen van de E40 en de HST gaan, dan zien we onmiddellijk het niveau verschil tussen de lager gelegen velden van de Galgeberg en moeten we ons voorstellen dat deze diepte overeenstemde met de ingang van deze oude kapel. De ontdekking van deze crypte onder de huidige kapel was wel voor sommige een aansporing om verder te zoeken naar de plaats of domein van het aloude kasteel, misschien is het antwoord wel voor een grootdeel gevonden en zou het huidige dorp zelf het binnendomein zijn van het aloude kasteel. We komen hierop terug bij het bezoek aan de Sint-Joriskerk.