DIEVENDAAL - HST HOGESNELHEIDSLIJN en E40 AUTOSNELWEG - GEOSITE HOEGAARDEN

 

Op het einde van de Driebekweg net aan de bocht van de Dievendaalweg die in daling de E40 autosnelweg volgt richting Oorbeeksesteenweg ontmoeten we de E40 autosnelweg met daarnaast de hogesnelheidslijn Brussel-Keulen (foto hieronder). Als het bladerdek van de E40 begroe´ng het toelaat, hebben we hier zelfs uitzich op Houtem met in de verte de Sint-Katharina kapel . Het is op deze plaats waar men de uitgraving deed voor de E40 en TGV bedding dan men stootte op een versteend woud. Op deze plaats aan de overzijde bouwde de gemeente Hoegaarden de "Geosite" waar men restanten hiervan kan bewonderen. Aan de Geosite is mogelijkheid om fietsen te stallen, de natuur te bewonderen met verzicht over Hoegaarden of een picknick te plannen.

De fosielen die ontdekt werden kunnen we nu terugvinden in het daartoe voorziene bezoeksite "Geosite Goudberg". Over deze fosielen van Overlaar zijn meer details te vinden in de historiek van Oorbeek.

Wat hier uitgegraven werd, moest ter hoogte van het dorp aangevoerd worden. Toch leek ons de infrastructuur werken van de E40 grootser dan die van de HST, maar dit komt waarschijnlijk omdat de ondergrond een andere opbouw kende, en bij de E40 werken grotere reusachtige vrachtwagens aan en af reden. Jammergenoeg, kwamen we tot nu toe nog niemand tegen die nog in het bezit is van E40 fotomateriaal.

De gronden die we kunnen waarnemen vanop de Geosite richting Oorbeek behoorden grotendeels tot voor deze aanleg bij de gemeente Oorbeek. Sinds de ruilverkaveling er kwam is elke stukje grond dat vroeger door Oorbeekse landbouwers nog bewerkt werd eigendom geworden van landbouwers uit de buurgemeenten. De landbouwgronden in Oorbeek werden verkaveld onder de nog bestaande landbouwers van Oorbeek.

Hieronder nog een foto van na de aanleg van de E40, nu is de berm helemaal begroeid, zijn er geluidsschermen geplaatst en is de E40 voorzien van een asfaltlaag om het geluid van de voorbijrazende voertuigen te dempen.

Op de kruising van de Dievendaalweg met de Oorbeeksesteenweg treffen we de Kapel van O.L.Vrouw van Troost, een nieuwe kapel (zie historiek van Oorbeek) opgericht omdat de vorige diende te verdwijnen voor de doortocht van de E40.