"WIJTBROEKGEBIED - MENEBEEKVALLEI"

Ook de Wijgebroekstraat is een doodlopende weg, waar we geconfronteerd worden we geconfronteerd met de Menebeek en het natuurgebied "Wijtbroek" en "Wijtbroekbos". In de volksmond "Vette Wei" genoemd. Dit is een prachtig stukje natuur op de flanken van de Zegelberg en Menebeekgebied.

 

Op het uiteinde van deze weg treffen we het privé domein met woning, of liever gezegd de nieuwbouw, is privé bezit, daterend van het begin van de XXe eeuw. De oudere woning was erachter gebouwd. Dit gebouw was de vroegere woonst voor de knechten en meiden die ten diensten stonden van de uitbaters van dit domein, en toch welstellende lieden moeten geweest zijn. De westerse hoek van het oude kasteel zou er gestaan hebben. Er is een vijver van zo'n 2 a 80 ca. Het is niet toegankelijk voor het publiek.

 

Vragen hier rond zijn nog steeds wie de vroegere bezitters waren, en waar woonden de Heren van Oorbeek tussen 1156 en 1643 tot bij de bouw van het huidige kasteel van Oorbeek. Ook ontspringt hier hogerop in het bosje een klein beekje dat nauwelijks vernoemd wordt, om het te kunnen volgen wordt het de "kleine Mene" genoemd. Van hieruit kunnen we duidelijk zien dat dit twee afzonderlijke waterloopjes zijn, die parallel in slingering door deze velden met rijke plant en bomen groei, via de molen van Oorbeek in de middeleeuwen Tienen van het nodige grondwater voorzag. Deze plaats hier is wegens de hoge grond waterstand niet geschikt om aan akkerbouw te doen, zelfs op sommige plaatsen niet al te best voor gebruik als weiden. Wel positief waren hier de proefboringen, en grondonderzoek van deze streek door de Maatschappij voor Watervoorziening, om over te gaan tot de bouw van het Pompstation de "Menebeek", dit om Lubbeek en omstreken van het nodige drinkwater te kunnen voorzien. Daar loopt de "kleine Mene" onder de steenweg door naast de vroegere bijgebouwen van de molen , om in slingering wat verder samen te vloeien in de Mènebeek in de Munkstraat om verder de Menebeek te vormen tot Tienen en daar uit te monden in de Gete. De "Menebeek of Molenbeek" ontspringt tegen de Waalse grens te Meldert (l'Ecluse).