"MAALDERIJ" MAALDERIJWEG-WIJTBROEK-MUNKSTRAAT

Komen we van de Sint-Jorisstraat richting Kumtich tot aan de splitsing van de Wijgebroekstraat en de Munkstraat, begint hier de Maalderijweg. Hier vloeit de Menebeek of Molenbeek onder de weg door richting "Molen". Hieronder een schets en winterfoto van de "oude molen", dit zijn nog beelden zichtbaar tot in 1973, wat later is deze verbouwd. Er zijn geen restanten meer te bewonderen.

het vroegere Molenhuis

Wanneer we de kaarten van rond de jaren 1750 raadplegen vinden we zoals bij de meeste watermolens een vijver terug naast de molen. Ook hier naast de molen was een vijver van 72 a 80 ca. De Mene waarop de molen gebouwd is, ook in de volksmond de Molenbeek genoemd, zou volgens verklaringen van oude mensen, stroomopwaarts richting Hoxem gekanaliseerd zijn tussen verhoogde dijken om het nodige debiet te bekomen, om te kunnen malen. Hier een beeld van de gerestaureerde molen in Hoxem.

Op een avond werden de sluizen zodanig ingesteld zodat de vijver kon vollopen, om dan gedurende de dag zo nodig v.b bij droogte wat langer te kunnen malen en men met het opgeslagen water via een sluis terug in de molenbeek liet lopen om het nodige debiet te bekomen. Deze vijver gelegen tussen het molenhuis en de Munkstraat is dicht gevoerd begin de 20 ste eeuw bij de aanleg van de nieuwe weg van aan de kerk van Oorbeek naar Hoksem, en later bij het aanleggen van de E40. Er werd door de eigenaar een woning opgebouwd, en deze heeft er opnieuw een vijver ingemaakt van zo'n 10 are. Zowel molen als de vijver zijn privé bezit.

Wat verder de helling van de Maalderijweg met een zicht op het dorp Oorbeek. Hier op de huidige Maalderijweg treffen we nog een aantal schuilkelders van de oorlog 1940-1945.