"DE PASTORIE" - SMISSTRAAT-DOELSTRAAT

Op het einde van de doodlopende Smisstraat, treffen we de aan gang zijnde restauratie van de pastorie vroeger nog met ringmuur. Waar men de vraag zou kunnen stellen wat voor gebouw dit vroeger moet geweest zijn als wij weten dat de oude kerk, verwoest in 1532, de hofkerk van de Heren van Oorbeek was, dan zou de plaats waar de huidige pastorie staat geen woonplaats zijn geweest van de Heren van Oorbeek. Volgens de huidige eigenaars de zouden hier meerdere bouwconstructies op te merken zijn omdat tijdens de restauratie werken op grondvestingen werd gestuit. Een vermoede dat het huidige dorp, met kerk inbegrepen het binnen domein van het aloude kasteel, bestaande uit verschillende gebouwen, kan geweest zijn is niet uitgesloten, maar in het huidige kasteel, valt het op dat de centrale binnenmuren waartegen alle schoorstenen aangebouwd werden merkelijk dikker zijn dan de buitenmuren (0;80 m), mogelijks zijn deze muren misschien de overblijfselen van het oude kasteel welke werd ingebouwd in het nieuwe, het blijft dan tot op heden een onopgelost raadsel.

 

 

Halverwege de Smisstraat een blik richting Kumtich, links natuurgebied "Wijtbroek" en het verloop van het Menebeek.

Tegenover de Smisstraat hebben we de Doelstraat die een verharde wandelweg heeft welke in slingering op het einde aansluit op de Munkstraat. De Doelstraat is ondermeer onderdeel van de recent tot stand gekomen "Orbecca" wandelroute.

Ongeveer een tweehonderd meter in de Doelstraat ter hoogte van het voetbalplein is er nog een oude tramzate van enkele honderden meter merkbaar,

en welke een eind neemt in de Begijnenstraat aan de ingang van deze voetbaltereinen van Voorwaarts Oorbeek. Daar kun je nog merken hoe deze verder liep richting Oorbeeksesteenweg, om deze te volgen tot het gehucht (Mulk) om alzo verder te sporen naar het Station van Tienen.

Van voornoemde tramzate kan je je een denkbeeldige lijn vormen in de Doelstraat door naar links te kijken richting brug van de E40 waar vroeger de "oude tramstatie van Oorbeek" gelegen was, in die richting reed de tram dan verder via Meldert richting Beauvechain.