" DORPSPLEIN EN DINGELBEEK "

Beginnen we deze rondleiding op het "dorpsplein" dan kunnen we stellen dat hier in de grond de sporen van pest en slagveld van Tiense furie in 1635 verborgen zit. Begin de jaren 1950 ontdekte de grafmaker een massagraf van jonge mensen, wellicht Spaanse soldaten en jongens van bij ons die vruchteloos Fransen en Hollanders weerstonden.

Al wordt Oorbeek maar voor het eerst vermeld rond de jaren 1095, toch mogen wij aannemen dat reeds veel vroeger onze streken waaronder ons dorp Oorbeek moet bewoond zijn geweest. Geschiedkundig weten wij, dat bij de intocht van Julius Caesar, 60 jaar voor Christus de omgeving van Oorbeek werd bewoond door de Eburonen, en waarvan nog verschillende andere stammen, die toen samen met onze legers optraden in dienst van de Romeinse Keizers. Ook onze Patroonheilige St-Joris doet ons denken aan de Romeinse tijd omdat ons dorpje zich bevindt op het oude tracÚ van de Romeinse heerbaan Tongeren-Leuven. Wat een aanduiding is op het zeer vroeg ontstaan van ons dorpje. De meest aanvaardbare hypothese om de benaming Oorbeek te verklaren berust, bij het intermitterende waterloopje "de Dingelbeek" dat begin de jaren 1970 door het aanleggen van de E5 nu E 40 autosnelweg en bij het millennium door de H.S.T. in het dorp zelf overwelfd werd.

Deze kleine vloed of Dingelbeek ontspringt op de landbouwgronden van de Galgenberg,

loopt onder de H.S.L. hoge snelheidslijn en de E40 autosnelweg door,

verder met afvoerbuizen langsheen de grote witte hoeve aan de kerk in de Sint-Jorisstraat, kruist de Sint-Jorisstraat en loopt zo verder langsheen de St-Jorisbron, onder de Wilgenstraat door, waar deze terug in een open beekje komt.